Mes spaudoje

Jurijus Smoriginas jausmus apie savosios Mūzos mirtį išsakė spektakliu
"http://www.dance.lt/jurijus-smoriginas-jausmus-apie-savosios-m-zos-mirt-i-sak-spektakliu/", 2009m. balandžio 20 d., Vita Mozūraitė

... Nemažiau veržlus ir dramatiškas buvo ir spektaklis "Jausmai", kurio pagrindinė melodija tapo Wolfgango Amadeuso Mozarto "Requiem" ištraukos. J. Smoriginas štai jau daugybę metų ištikimas neoklasikiniam šokio stiliui, kuriame puikiai dera baleto ir modernaus šokio elementai. Jie taip organiškai susilieja tarpusavyje, kad juste junti, kaip su jais susigyvena gerai parengtas šokėjo kūnas, matai, kaip jie be galo pinasi į neišskaidomas smulkių judesių sekas, kuriomis grožisi jas vos spėjantis sekti žvilgsnis...

 

Spektaklio recenzija: apie jausmus ir jų mūzas
"http://www.alfa.lt/straipsnis/10269154", 2009m. balandžio 17 d., Goda Rupeikaitė

... Įdomūs ir vizualūs, techniškai sudėtingi choreografiniai elementai buvo stiprioji spektaklio pusė. Šokėjams teko nelengva užduotis ne tik šokti pagal šiuolaikinę, stiprų emocinį krūvį nešančią muziką (D. Yanov-Yanovsky "Lacrymosa") ar nepaprastos gelmės W. A. Mozarto "Requiem", bet ir didelis fizinis krūvis, atliekant techniškai sudėtingas kompozicijas ...

 

"Idiotos" šokio scenoje
"http://www.culture.lt/7md/?kas=straipsnis&leid_id=555&st_id=6997'', 2007m. balandžio 2 d., Helmutas Šabasevičius

...Režisūriniu atžvilgiu spektaklyje ryškiausios dvi scenos, kurių vaizdinius kuria „Vilniaus baleto“ studijos auklėtinės, energinga plastika pripildančios spektaklio erdvę gaivališkos, pulsuojančios materijos. Nors „Idioto“ pradžia geležinkelio stotyje neišvengiamai asocijuojasi su kai kuriais „Anos Kareninos“ epizodais, meniniu požiūriu tai nuosekli, motyvuota ir stilinga spektaklio uvertiūra, skubriu nervingumu kontrastuojanti su giedru ir ramiu kunigaikščio Myškino, viltingai grįžtančio į tėvynę, nusiteikimu, įprasmintu laimingos monetos radimo epizodu ...

 

Saldi kaip spalvota karamelė
"http://www.culture.lt/7md/?leid_id=664&kas=straipsnis&st_id=4346", 2005m. birželio 8 d., Vita Mozūraitė

... J. Smorigino stilius lengvai atpažįstamas. Plastiški, labai organiški, tarsi iš kūno vidaus išplaukiantys judesiai, sukurti klasikinio baleto šokėjams, jungiami į ažūrines "grandinėles", tinkančias perteikti tiek dramatiškas, tiek ir romantiškas istorijas. Kiekviena šokėjo variacija, kordebaleto šokis, duetai maži šokio perliukai, kuriuos choreografas veria ant siužetinio siūlo ...

 

"boHemos" aistros ir jausmai
"www.omni.lt/kultūra/šokis", 2003m. vasario 27 d., Helmutas Šabasevičius

… Choreografijos jausmingumas ir plastinis grožis - stiprioji J. Smorigino kūrybos pusė. Brandžiausius vaisius ji duoda choreografui prisilietus prie moteriško kūno. "boHemoje" visų pirma tai Rūtos Kudžmaitės kuriama Constance. Artistei lengvai pasiduoda ir psichologinė šio vaidmens motyvacija, ir choreografinis - lyriškas, jausmingas, kartais minorinis - J. Smorigino stilius. Jos epizodai žavi iki galo neišsakomais emociniais niuansais, gražiomis pozų linijomis, judesių lakumu. Greta - Jūratė Sodytė, vaizduojanti Bozio motiną - plastiška, laisvų, muzikalių judesių …

 

Didžioji "H" ir žydri bateliai
"7 meno dienos" 2003m. kovo 7 d. Nr.10 (558), Helmutas Šabasevičius

… Jurijaus Smorigino kūryba apskritai ir šis spektaklis (boHema) konkrečiai reikšmingi ne tik kaip žingsnis originalios lietuviškos choreografijos plėtros link - choreografas ypač daug nusipelnė savo kompozicijose bei spektakliuose netikėtu rakursu parodydamas mažiau žinomus ar visai nežinomus Lietuvos šokėjus. Choreografo dėka XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje savaip atsiskleidė artistai Rūta Railaitė, Jūratė Sodytė, Vijolė Parutytė, Aušra Gineitytė, Vytautas Budra, Raimundas Maskaliūnas, prieš kelerius metus jo šokio kompozicijos atnešė tarptautinių festivalių laurus Eglei Špokaitei ir Rūtai Jezerskytei …

 

"Vilniaus baleto" debiutas
"7 meno dienos" 2001m. balandžio 13 d. Nr.15 (471), Helmutas Šabasevičius

… Pirmoji "Vilniaus baleto" premjera - šokio spektaklis "Choreografo laiškai M.K.Č." - įvyko balandžio 4 d. Vilniuje. Spektaklį sukūrė Jurijus Smoriginas - naujojo teatro meno vadovas, jau dvidešimt metų puoselėjantis savitą choreografinį stilių ir savo kūryba užpildantis nemažą Lietuvos šiuolaikinės profesionalaus šokio kultūros nišą …
… J. Smorigino kūrybos stiprybė - pati choreografija, natūraliai besiliejančių judesių plastika, praturtinta būdingais stabtelėjimais, savotiškais "įsiklausymais" į judesiu išsakomos minties prasmę …
… "Vilniaus baleto" spektakliai - leidžia kalbėti apie lietuviškos choreografijos savitumą, o svarbiausia - kuria patikimą ir daugiau ar mažiau stabilią erdvę naujiems aktyviai kuriančio Jurijaus Smorigino darbams …

 

Mūsų choreografai: Jurijus Smoriginas
Literatūra ir menas 2000 birželio 30, Helmutas Šabasevičius

Šiandien pats aktyviausias Lietuvos choreografas - Jurijus Smoriginas. Gaila tik, kad pastaruoju metu jo kūryba skleidžiasi ne Lietuvoje ir ne pagrindinėje Lietuvos Šokio scenoje - Nacionaliniame operos ir baleto teatre. Ankstyvasis J.Smorigino kūrybos periodas prasidėjo 1987 metais, kai jis baigė Leningrado konservatorijos choreografijos skyrių.. >>>